นาฬิกาแฟชั่นผู้หญิง สีทอง(M1)

ขนาดหน้าปัด เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5 ซม
ความหนาของหน้าปัด ประมาณ 0.6 ซม
ความกว้างของแถบ ประมาณ 0.6-1 ซม
ความยาวทั้งหมด ประมาณ 18 ซม
เหมาะสำหรับข้อมือ ประมาณ 12-17 ซม