หมวก 5 สไตล์ที่ต้องมี

หมวก ไม่ได้เป็นแค่เครื่องแต่งกายที่มีประโยชน์ช่วยบังลมบังแดดเท่านั้น ยังสามารถใช้เป็นเครื่องประดับชิ้นเก๋ หรือพร็อบถ่ายรูปสุดชิคได้อีกด้วย

1. Bucket

2. Baseball Cap

3. Panama

4. Boater Hat

5. Floppy Hat